f .: ОП "Траурна дейност" :. Услуги
 
Важни празници за 2022 г.


Create your own web pages in minutes...
Спокойствието, от което се нуждаете
Copyright 2005-2022. All Rights Reserved.

начало     услуги     магазин     полезна     паркове     контакти     профил на
                                                информация                                          купувача
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"
Организиране на
погребение
24.00 лв.
урнополагане
15.00 лв.
кремация
24.00 лв.
Транспортни услуги
Доставка на ковчег
І-ва зона до 8 км
15.00 лв.
ІІ-ра зона до 15 км
21.00 лв.
ІІІ-та зона до 24 км
30.00 лв.
Превоз на покойник в рамките на гр.Пловдив
І-ва зона до 8 км
15.00 лв.
ІІ-ра зона до 15 км
21.00 лв.
ІІІ-та зона до 24 км
30.00 лв.
Извозване на покойник за погребение (траурно шествие)
І-ва зона до 8 км
15.00 лв.
ІІ-ра зона до 15 км
21.00 лв.
ІІІ-та зона до 24 км
30.00 лв.
Превоз с катафалка от/до друго населено място
1.20 лв./км.
Престой на катафалка
12.00 лв./час
Носене и товарене на покойник
Сваляне на покойник от етаж
9.00 лв.
Носене и товарене на покойник
9.00 лв.
Подготовка на гробно място
Изкопаване и заряване на гроб за погребение в ново гробно място 
120.00 лв.
Изкопаване и заряване на гроб за погребение в старо гробно място
144.00 лв.
Изкопаване и заравяне на урнов гроб
48.00 лв.
Урнополагане в урнова ниша
72.00 лв.
Изкопаване на кости от стар гроб
90.00 лв.
Полагане на кости в гробно място
36.00 лв.
Почистване на гробно място за погребение
14.40 лв.
Съхранение на покойник в хладилна камера
Престой на покойник в хладилна камера в рамките на 24 часа
30.00 лв.
Престой на покойник в хладилна камера от 08.00 - 17.00 часа
15.00 лв.
Престой на покойник в хладилна камера за 1 час
1.50 лв./час
Предоставяне на преносима хладилна инсталация за съхранение на покойник
в дома му до извършване на погребение
1.20 лв./час
Изработка на некролози
Оформление на некролог, черно-бял
1.00 лв.
Оформление на некролог, цветен
3.00 лв.
Оформление на некролози със собствен текст
5.00 лв.
Ламиниране на некролог
1.50 лв.
Некролог без снимка за 5 броя
3.00 лв.
Некролог с черно бяла снимка за 5 броя
4.50 лв.
Некролог с цветна снимка за 5 броя
10.50 лв.
Некролог с 2 броя снимки за 5 броя
12.00 лв.
Копие на некролог,  черно-бял
0.30 лв.
Копие на некролог, цветен
1.50 лв.
Благоустрояване и поддържане на гробни места
Определяне на строителна линия за нов гроб и издаване на разрешително за благоустрояване
30.00 лв.
** Изчистване на стар неподдържан гроб
48.00 лв.
** Еднократно или месечно почистване на гробно място
24.00 лв.
** Тримесечно почистване и поддържане на гробно място
54.00 лв.
** Годишно почистване и поддържане на гробно място
150.00 лв.
Почистване на гроб от трева с косачка
6.00 лв.
Равнение (маркиране и оформяне) на гроб
12.00 лв.
** Допълване на гроб с пръст
15.00 лв.
Други услуги
Граждански ритуал
30.00 лв.
Справка за гробно място
3.00 лв.
Предоставяне на маса и постамент за погребение
6.00 лв.
Надпис на кръст или пирамида при погребение
6.00 лв.
Драпиране на ковчег
6.00 лв.
Платен вход в траурните паркове на лични МПС
1.00 лв.
Такси за наследствени гробни места
ТП "Централен"
За 15 години
30.00 лв.
За вечни времена
300.00 лв.
За 15 години (урнов гроб)
15.00 лв.
За вечни времена (урнов гроб)
150.00 лв.
ТП "Север" и "Южен"
За 15 години
20.00 лв.
За вечни времена
200.00 лв.
За 15 години (урнов гроб)
10.00 лв.
За вечни времена (урнов гроб)
100.00 лв.
ТП "Прослав" и "Коматево"
За 15 години
15.00 лв.
За вечни времена
100.00 лв.
За 15 години (урнов гроб)
7.50 лв.
За вечни времена (урнов гроб)
50.00 лв.
** Забележка: Маркираните услуги могат да бъдат заявени по e-mail и заплатени по банков път, като следва да бъдат изпълнени следните стъпки:

На e-mail: traurna_deinost@abv.bg следва да бъде направена заявка за предоставяне на услугата, като следва да бъде предоставена следната информация за издаване на фактура за услугата и намиране на гробното място, за което се иска предоставяне на услугата:
1. Наименование на услугата;
2. Име, презиме и фамилия на покойника;
3. Година на смърт на покойника;
4. Наименование на траурния парк, в който се намира гробът;
5. Име, фамилия, ЕГН, адрес на заявителя на услугата и телефон за контакт.

Като прикачен файл ще получите изготвена фактура, която следва да заплатите в 5-дневен срок по банковата сметка на Общинско предприятие "Траурна дейност" Пловдив (в случай на незаплащане в срок, издадената фактура се анулира и исканата услуга не се предоставя):

IBAN: BG30 IORT 7375 3102 0023 00
BIC: IORT BGSF
Банка: Инвестбанк АД